logo reimanus                  Puls, animation copyrighted

www.poliklinikasekcov.sk
TopBar
   
 


Oddelenie ťažkej techniky
(Oddelenie CT/MRI/NM)

PONÚKANÉ VYšETRENIA:
CT - Počítačová tomografia

MR - Magnetická rezonancia

INDIKÁCIE:
 • hlava
 • krk
 • pľúca
 • mediastínum
 • abdomen
 • malá panva
 • celotelové vyšetrenie so zameraním sa na požadovanú oblasť

  Na žiadanke vždy uviesť len jedno vyšetrenie (mozog, C, Th, LS chrbticu, koleno, atď.)
KONTRAINDIKÁCIE:
 • gravidita
 • relatívna:  vek (genetická záťaž)
 • kardiostimulátor
 • gravidita
 • relatívna:  kovové teleso v organizme (protéza, umelé kĺby, svorky)
SPôSOB OBJEDNANIA VYŠETRENIA:

Po doručení žiadanky na pracovisko sa pacient predvolá na vyšetrenie s poučením.
K vyšetreniu je potrebná rtg. dokumentácia, NIE POPIS!

Pre uľahčenie a urýchlenie doručovania objednávok a zároveň skrátenie doby čakania na vyšetrenie, odporúčame využiť novú formu - objednávanie cez internet. Stačí vyplniť a odoslať formulár, nachádzajúci sa na tejto web stránke.

NÁVOD K ZASLANIU FORMULÁRA

Podľa Zákona č. 428/2002 Z.Z. z 3.júla 2002 O ochrane osobných údajov sa Poliklinika Sekčov zaväzuje využívať údaje poskytnuté formou internetového formulára v záujme pacienta a výlučne pre svoje potreby. Údaje nebudú poskytnuté tretej osobe. Prenos dát po internete je chranený certifikátom SSL, čo znamená, že všetky údaje sú zasielané šifrovanou formou a nie je možné ich odchytiť, prípadne zmeniť, alebo inak zneužiť.
Ak chcete vedieť viac o zabezpečení našich systémov, kliknite
=>tu<=

 1. Formulár vypĺňa lekár, nie pacient!
 2. Vyplňte všetky údaje vo formulári (napr. ak pacient nemá žiadnu alergiu, vpíšte nemá/žiadna/a pod.)
 3. Stlačte tlačidlo - Overiť
 4. Overte správnosť zadaných informácií
 5. Ak sú informácie nedostatočné, prípadne nesprávne, stlačte tlačidlo - Opraviť a opravte nesprávne/nedostatočné údaje
 6. Ak sú informácie správne, stlačte tlačidlo - Tlačiť a formulár vytlačte
 7. Vytlačený formulár potvrďte pečiatkou a podpisom
 8. Stlačte tlačidlo - Poslať

  Po stlačení tlačidla Poslať sú údaje odoslané a viac ich už nie je možné upravovať, preto Vás prosíme, aby ste formulár starostlivo skontrolovali predtým ako ho odošlete. Urýchlite tým vybavenie Vašej objednávky.

 9. Originál formulára potvrdený odosielajúcim lekárom donesie pacient na vyšetrenie spolu s dokumentáciou (rtg. snímky, CD, atď)FORMULÁR K OBJEDNANIU NA VYŠETRENIE CT/MRI


 
(C)wesper s.r.o