logo reimanus                  Puls, animation copyrighted

www.poliklinikasekcov.sk
TopBar
   
 


BIOCHEMICKO - HEMATOLOGICKÉ LABORATÓRIUM


Laboratórium Polikliniky Sekčov ponúka nasledovné služby:

I.        Kompletnú paletu biochemických, hematologických a imunologických vyšetrení:

  V prípade využitia služieb nášho laboratória, pre Vás zabezpečíme:
 • zber materiálu z ambulancie
 • jednorázový odberový materiál
 • kapilárny odber na vyšetrenie glykémie
 • kapilárny odber na vyšetrenie KO u detí
 • výsledky KO a základné vyšetrenie moču do 1 hodiny
 • možnosť statimových biochemických vyšetrení do 2 hodín
 • výsledky rutinných biochemických vyšetrení do 24 hodín
 • príjem biologického materiálu denne od 7,00 hod do 14,30 hod.
 • denne dostupnosť výsledkov všetkých vyšetrení
 • možnosť zasielať výsledky pomocou internetu
 • aktuálne novinky o nových vyšetrovaných parametroch
II.        Odvoz biologického materiálu do zdravotníckych stredísk (NsP, SZU, Medikodent, ...).

III.       Možnosť rozšíriť túto ponuku vyšetrení aj dopravy podľa Vašich potrieb.Kontaktná osoba:

 
 
 
Vedúca laboratória
RNDr. Mária Minčíková
č.t.: 7702 701
       7704 135 (kl. 318)
       0908 448 630
maria.mincikova@gmail.com 
(C)wesper s.r.o